<address id="ab97" ></address>
 • <option id="ab97" ></option>

  1. <samp id="ab97" ></samp>

  2. <p id="ab97" ></p>
   1. <listing id="ab97" ></listing><li id="ab97" ><tt id="ab97" ></tt></li>

    恒大富力

    I syfte att motivera, beh?lla och bel?na kvalificerad personal i f?retaget har aktierelaterade incitamentsprogram blivit en allt vanligare f?reteelse inom n?ringslivet. Ett v?l strukturerat och styrt incitamentsprogram motiverar medarbetarna och ger betydande och l?ngsiktiga f?rb?ttringar av verksamhetens resultat och l?nsamhet.
    Efter att beslut fattats om att lansera ett aktieprogram ?r det viktigt att samtliga medarbetare p? ett enkelt och ?versk?dligt s?tt informeras och kan se f?rdelarna med att delta i incitamentsprogrammet.

    ?Med ?ver 3 000 kunder och tre miljoner anst?llda deltagare ?ver hela v?rlden, ?r Computershare den ledande akt?ren n?r det g?ller att implementera aktierelaterade incitamentsprogram f?r medarbetare, b?de nationellt och globalt. Vi har erfarenheten att m?ta f?retagets behov, f?resl? den optimala l?sningen och maximera avkastningen p? investeringen.
    Oavsett om det g?ller lansering av ett nytt aktieprogram, eller en f?r?ndring och f?rb?ttring av ett existerande erbjudande till medarbetarna?, kan v?r expertis bist? i samtliga arbetsmoment. Vi hj?lper v?r uppdragsgivare med strategisk planering och genomf?rande, f?rvaring av aktier, handel av aktier, lokala skatteavdrag och sofistikerade informationskampanjer till medarbetare i syfte att fr?mja en sj?lvbetj?ning. VI tillhandah?ller naturligtvis ?ven en komplett rapportering enligt IFRS2.